Opłaty notarialne

Notariusz pobiera opłaty notarialne, inaczej wynagrodzenie, za każdą wykonaną czynność notarialną. Wynagrodzenie to nazywa się także taksą notarialną, a jej wysokość została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wysokość opłaty notarialnej jest uzależniona od tego, jaka będzie wartość przedmiotu czynności notarialnej.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że oprócz taksy notarialnej pobierane są opłaty oraz podatki za m.in. opłaty sądowe, podatek od spadków i darowizn czy podatek od czynności cywilnoprawnych.

liczenie na kalkulatorze